woensdag 24 juni 2009

Summer! And so many fun things to do!

The quiltbee 'De lachende lappen' (translation; laughing patches) came to visit me, and whata lot of laughter filled the place! See how quick someone can turn the pages, quilt and stuff their face :-).
De quiltbee De Lachende Lappen kwam bij me op bezoek. En er werd wat afgelachen! Kijk maar eens hoe snel iemand de bladzijdes van een boek kan omslaan, kan quilten en haar gezcht kan volstoppen :-).
I got these pictures from one of the members, and she shot some beautiful pictures of my home too!
Ik heb deze foto's gekregen van één van de leden en zij maakte ook prachtige foto's van mijn huis.

O, and see me being busy printing some patterns in the mean time. And José making some soup for all the bee-members!
O, en zie je mij druk bezig met patronen printen? En José maakt soep voor alle bee-leden.
This picture is so clever. Normally it looks like some messy bags, but now it looks like it is from an interior-magazine. The entire wall is in a state of pre-decoration; we are re-creating the original wall-paneling
Deze foto is zo knap. Normaal ziet dit eruit als wat rommelige tassen, maar nu lijkt het alsof het uit een interieurtijdschrift komt. De hele muur is in de fase van pre-decoratie; we proberen de orginele lambrisering te restaureren.
And Anja did bring her Victorian Purse and made some lovely angels on them.
En Anja bracht haar Victorian Purse mee waar ze wat schattige engeltjes op gemaakt had.

This morning the weather was so nice I decided to bring out my beachchair which I repaired last year with some Toile-du-Jouy fabric.
Deze morgen was het zulk mooi weer dat ik besloot om mijn strandstoel naar buiten te halen die ik vorig jaar gerepareerd had met Toile-du-Jouy stof.


We also had a fun time last saturday with Ocean Waves!
We hadden afgelopen zaterdag ook veel plezier met de Ocean Waves!

'How did you say a bias-cut rectangle was?'
'Hoe zei je ook alweer dat een vierkant schuin van draad ging?'

Happy Quilting!

Dorry

donderdag 18 juni 2009

rain, rain.....

Will it ever get summer? It rains every now and then, and when the sun peeks out, it is hot!
On rainy days I love to spend some time with my wooly-baskets.
Wordt het ooit nog zomer? Het regent om de haverklap en als de zon tevoorschijn komt, dan is het me toch heet! Op regenachtige dagen spendeer ik graag wat tijd met mijn wollen mandjes.

Don't they look pretty? They are a whole bunch now.... Twelf!
Zien ze er niet mooi uit? Het zijn er een heleboel...Twaalf!
A customer with the basket-addiction (but who doesn't have a weblog) showed me hers. All in these lovely woven fabrics. It gives me such a primitive feeling! Well done Petra!
Een klant met een mandjes-verslaving (maar die geen weblog heeft) liet me haar mandjes zien. Allemaal in die schattige geweven stoffen. Geeft me zo'n primitief gevoel. Goed gedaan Petra!

Oooo, and these pretty little stars!
Ooooo, en dan deze mooie sterretjes!

Here they are all together now. Winterwarm in summer....
En hier zijn ze allemaal samen. Winterwarmte in de zomer....Happy quilting!
Veel quiltplezier!
Dorry

maandag 8 juni 2009

Old jacket revisited

Een lieve meid met de naam Sonja Lunter kwam bij me in mijn winkeltje met wel iets heel bijzonders.
A lovely girl named Sonja Lunter came to my shop with something realy special!


Een oud jak uit begin 1800! Ze gaat hem reproduceren omdat ze een re-enactor is en deze kleding draagt in het veld.
An old jacket from the early 1800-s! She is going to duplicate it since she is an re-enactor and wares these clotes in the fields.


Kijk eens wat een mooi patroon de stof heeft en al die duizenden plooitjes...
Look at that wonderfull pattern on the fabric and the thousand pleats...Wijde mouwen, een korte taille waar de rok ingehangen werd.
Wide sleeves, short waist were the skirt was being attached.

En deze stof heeft ze gekozen! Minder besmettelijk, maar zo goed voor deze tijdsperiode!
And this was the fabric she chose! Less likely to stain quickly, but so right for the period!

Op de foto hieronder zie je duidelijk de achterkant met al die schattige plooitjes en een ruche aan de onderkant.
And on the picture below you can see the back with lovely details of pleats and a ruffle.


Dit is zeker het beste zicht!! Die schouders en de kleine knoopjes. Ik wil ook zo'n project starten, en wel meteen! Sonja, wil je me helpen?

This is the best view!! The shoulders and the little buttons. I want to start this kind a project right away! Sonja, will you help me?

Dorry

busy weekend with a Dear Jane and soooo many customers!

Wat heb ik een druk weekend gehad! Eerst was het José's verjaardag en ik zal jullie niet vervelen met feestfoto's. In plaats daarvan heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar Dear Jane te schieten. En wat een Dear Jane! Het heeft haar bijna 8 jaar gekost en je zult niet meer verbaasd zijn als je wist dat het haar EERSTE quilt ooit is. Ik heb haar omgepraat om het quilt-as-you-go te doen. Destijds had ik dat ook nog nooit gedaan. Maar ik dacht; tegen die tijd weet ik vast wel hoe dat moet!
What a busy weekend I had! First it was José's birthday and I will not bore you with party-pictures. But instead I took advantage of the time to shoot her Dear Jane. And what a Dear Jane! It took her nearly 8 years, but you will not be suprised as it is her FIRST quilt ever. I talked her into a quilt-as-you-go method. By that time I had never done that. But I thought; by the time we get there, I have learned that...


En zoals je kunt zien heeft ze de sahings ook breder gemaakt. Waarom ga je zoveel tijd en energie in een quilt stoppen als hij niet op je bed past???? Nu past hij op een lit-jumeaux bed.
And you can also see that she made the sashings wider. Why put such an effort in a quilt that doesn't fit your bed???? Now it fits a king size bed.
En ze heeft ook een andere border gemaakt; schulpen, maar anders. Omdat er toch al meer wit in de quilt zat door de bredere sashings, leken border-driehoeken gepatched én in donkere stof iets teveel van het goede.
And she also made a different border; scallops, but different. Since there was more white in the quilt due to the wider sashings, border triangles in patched and dark colored fabric seemed to much.
Hier zie je achterkant met de smalle bandjes over en weer die de naden verbergen door het na het quilten pas aan elkaar te zetten.Het is wel interessant om te zien. Eerst heeft ze elk block stuk voor stuk gequilt, en toen aan elkaar gezet met de bandjes (biaisbandmaker van Clover met de smalle plaktape die je erin kan schuiven). Daarna hebben we de border boven en onder in één stuk er aan gezet en de driehoeken erop geappliceerd. De linker en rechterborder is op dezelfde manier gedaan.
Here you can see the back side with all the little narrow bands that run across to hide the seams of the blocks being put together after quilting. It is an interesting thing to see. She first did the quilting block by block, then put that together with the bands (biastapemaker of Clover and the fusible tape you can slide in). After that we attached the border up and down in one piece, and appliqued the triangles to that. The left and right border were done the same.
De schulpen zijn gemaakt met een mal van plastic; een paar schulpjes en een hoekschulp. Ik heb de binding eraan gezet. De 'v'tjes waren het lastigst; deed er 4 uur over. José heeft de binding vastgenaaid; het leukste werk! Daarna in de wasmachine en droger. En Hoera! Weer een erfstuk toegevoegd.
The scalops were being made using a template of plastic; a few scalops and one corner scalop. I was the one who did put the binding on. The 'v' s were the most work, it took me 4 hours to do so. José did the sewing of the binding; the nicest job! Washer and dryer. And hooray! Another heirloom is being added.

En nu naar een ander gedeelte van het weekend; zaterdag in de winkel! Een enige groep had een korte workshop geboekt bij mij. Er werd veel gelachen en ook veel genaaid. Er was nauwelijks genoeg plaats :-) .
And now about the other part of the weekend; Saturday in the shop!
A loveley group booked a short workshop at my place. There was a lot of laughter and also a lot of sewing going on. And barely enough place :-) .
O, heb ik als gezegd dat er nauwelijks genoeg plaats was? Ja, we kunnen nu wat meer klanten toevoegen, buiken inhouden, daar gaan we! Is het toilet vrij? Gaan! En Helen ( je kunt haar rug zien) heeft nog meer geschreven over haar dagje uit op haar blog. Bekijk het hier.
O, did I say that I had bearly enough room? Yes, we can add some more customers, hold your tummy, off we go! Toilet free? Go! And Helen ( you can see her back) did put some more info about here day out on her blog. Watch it here.

O, jee, zei ik mandjes? De trick or treats zijn blijvertjes! En zoveel kleuren colcoton om uit te kiezen, en ik ben dol op mijn kleine bloemenschaartje.
O my, did I say baskets? The trick or treats are here to stay! And I have so many colors of colcoton to choose from, and I love to use my cute little flower-scissors.

De zondag-middag heb ik gebruikt om deze verrukkelijke wol-rolletjes te maken. De kleintjes zijn 10 cm x 20 cm ( je kunt er een mandje uit maken!) en de grote rollen hebben 7 of 8 verschillende kleuren bij elkaar gebonden.
And the sunday-afternoon I used to make these jummy wool-rolls! The tiny ones measure 10 cm x 20 cm (you can make one basket out of them!) and the large rolls have 7 or 8 different colors tied up together.
Ik hoop dat ik je nu genoeg heb laten zien, tot de volgende keer!
Hope I have showed you enough and untill next time!

Quilt ze
Happy quilting
Dorry

donderdag 4 juni 2009

Windmolenfair and old fashioned beeswaxing

Afgelopen Pinksterweekend stond ik met mijn winkeltje op een bijzondere fair: de Windmolenfair .

I went to a windmillfair in Merselo last weekend with my little shop. Een heerlijke dag, met mooi weer en een mooi uitzicht!
Such a lovely day with beautifil weather and a beautiful view!Tijdens het weekend heb ik vooral het quilten gedemonstreerd met zelf gewaxt draad. De wax zit in een houdertje met gleufjes en de draad trek je daar doorheen. Zeker het colcoton draad wat ik gebruik is gewaxt ideaal quiltdraad!

During that weekend I have demonstrated quitling with thread I wax myself. The beeswax is in a little container with slides; that's were you slide your thread through. The colcoton thread I use is when waxed ideal quiltingthread!


Een naald met een wat groter oog (John James embroidery nr. 10) , want daar kan de draad makkelijk in, daarmee wordt er gequilt.
A needle with a big eye (
John James embroidery nr. 10), because it is easily threaded, is being used to quilt.


Kijk, aardige steekjes toch?
Look, nice little stitches...

Ik schiet al aardig op met mijn Ursula's Mosaïc. (zie je de getekende lijnen met de oplosbare stift, zit je altijd recht).
It is going quite fast, my Ursula's Mosaïc. (see my water erasable lines, you never go wobly)

Cappuccino en wel twee doosjes met garen om uit te kiezen. Elk lapje krijgt een draadje van een andere kleur.
Capppuccino and two boxes with thread to choose from. Every patch gets a thread in a different colour.
Happy quilting!

Dorry